ถามแพทย์

  • ประจำเดือนตกค้างหลังมีเพศสัมพันธ์

  •  Pinnapa
    สมาชิก
    มีประจำเดือนวันที่10แล้วเมนหายวันที่14มีพสพวันที่15 หลังจากนั้นมีประจำเดือนมาแบบนี้โอกาศท้องมีมากไหม

    link

    ทั้งนี้ หากได้มีประจำเดือนมาแล้ว โดยมาในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ