ถามแพทย์

 • ประจำเดือนจะช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่?

 •  ;-;;;;
  สมาชิก
  มีประจำเกือนวันที่25ต.ค มีอะไรกับแฟนวันที่6ต.ค แบบไม่สอดใส่หลั่งนอกด้วยประจำเดือนจะมาช่วงวันที่เท่าไหร่คะ?
  ;-;;;;  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A2-21