ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 6 วัน สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ไหม?

 • ประจำเดือนขาดมา6วันแล้วคะ ถาหากว่าตรวจวันนี้ จะได้ไมคะ แล้วตรวจตอนนี้จะเห็นผลรึเปล่า

  สวัสดีครับ

  - ชุดการตรวจการตั้งครรภ์ที่วางขายในร้านขายยาทั่วๆไป มีความแม่นยำ 97-99% หากได้ทำการทดสอบตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ซึ่งชุดการตรวจการตั้งครรภ์มีหลายแบบ 
  ซึ่งไม่ทราบว่าของ จขกท ใช้แบบไหนและใช้ถูกวิธีหรือไม่

  - โดยทั่วไปหากผลขึ้น 2 ขีด แสดงว่ามีผลบวก คือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจริง และอายุครรภ์จะมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ก็มีบางภาวะที่เกิดผลบวกลวงได้ ซึ่งเกิดจากการเพิ่งได้รับการฉีดฮอร์โมนเฮชซีจี เพื่อกระตุ้นการตกไข่ เป็นต้น

  ดังนั้น จขกท สามาถตรวจการตั้งครรภ์ได้อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน/หลั่งนอก/คุมกำเนิดด้วยวิธีการใดก็ตามครับ ถึงจะสามารถได้ผลที่น่าเชื่อถือได้

  ตรวจแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ ขึ้นขีดเดียว แปลว่าไม่ท้องใช่ไมคะ แต่รู้สึกว่านมตึงๆปวดเหมือนจะมารอบเดือน เปงมา5วันแล้วคะ แต่ว่าปจดก้ยังไม่มาเรยคะ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ