ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาด 2 เดือน เดือนที่ 3 ประจำเดือนมามาก มา 7 วันแล้ว ถ้ามาเกิน 7 วัน จะเป็นอะไรไหม

 •  Mint Pornnipa
  สมาชิก
  ประจำเดือนขาด2 เดือน แต่เดือนที่3 ประจำเดือนมามาก มา7วันแล้ว มีปวดท้องน้อยนิดๆ จะรู้สึกบีบๆตรงท้องน้อยเป็นช่วงๆ แล้วถ้ามาเกิน 7 วัน จะดีมั้ย จะเป็นอะไรมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mint Pornnipa,

                     หากประจำเดือนขาดมา 2 เดือน แล้วต่อมามีเลือดออกปริมาณมาก หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์  แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย เพราะเลือดที่ออก อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ก็ได้ ไม่ใช่ประจำเดือน

                      แต่หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาก่อน หรือตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ การที่ประจำเดือนมีปริมาณมาก ก็อาจเป็นผลจากการที่ประจำเดือนขาดไป 2 เดือนได้ แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน หากเลือดออกมาเกิน 7 วัน แต่ปริมาณลดลงเรื่อยๆ ก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติอะไร แต่หากออกนานเกิน 10 วัน และปริมาณไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ เช่น มีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก หรือหากมีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ อยู่ ก็จะเป็นสาเหตุได้

                       แต่หากประจำเดือนได้หมดไป แล้วต่อมามีอาการขาดประจำเดือนอีก คือมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่นานกว่า 45 วัน โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนใดๆ อยู่ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น