ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาดมา 15 วันแล้ว ตรวจครรภ์ให้ผลลบ เกิดจากอะไร

 • ขออนุญาตสอบถามค่ะ ประจำเดือนขาดมา 15 วันแล้วแต่ได้มีการทดสอบการตั้งครรภ์ไปแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่1 ตรวจตอนรอบเดือนขาด6วัน ครั้งที่2 ตรวจตอนรอบเดือนขาด7วัน ครั้งที่3 ตรวจตอนรอบเดือนขาด9วัน ครั้งที่4 ตรวจตอนรอบเดือนขาด15วัน ทั้งหมดขึ้น 1 ขีดทั้ง4รอยเบยค่ะ ช่วงนี้มีภาวะค่อยฝนข้างวิตกกังวลหลายเรื่อง นี่เป็นสาเหตุของการขาดประจำเดือนหรือไม่คะ
  ตะมุตะมิ ตะมุตะมิ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ตะมุตะมิ ตะมุตะมิ

  ประจำเดือนที่ไม่มาหรือมาช้ากว่า 35 วันจึงจะถือว่าช้าผิดปกติในทางการแพทย์ โดยอาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล การมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยจากที่ควรจะเป็นไปมาก

  จากที่กล่าวมา ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อน สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพร่วมกับหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ประจำเดือนไม่มา ความเครียดควรจะต้องตัดสาเหตุทางกายที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกไปก่อนค่ะ