ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลั่งนอกและกินยาคุมฉุกเฉินไป ประจำเดือนควรจะมาเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มา สุดท้ายประจำเดือนจะยังมาใช่ไหม

 •  Mook131045
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟน (ไม่ป้องกัน)หลั่งนอก แต่กินยาคุมฉุกเฉินหลัง2วันที่มีอะไรกับแฟนไปแต่ไม่ได้กินหลังมีอะไรกับแฟนทันที ปกติประจำเดือนต้องมาวันที่8พฤศจิกายน แต่ประจำเดือนเลื่อน แต่มีอาการเจ็บนมประมาน4-5วันแล้วก็หาย ประจำเดือนยังมาใช่ไหมค่ะ
  Mook131045  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mook131045

  การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันและทำการหลั่งนอกดังกล่าวมานั้น ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงถึง 4-20% จึงไม่ควรเป็นวิธีการที่เลือกใช้เพื่อทำการคุมกำเนิด ควรจะใช้ถุงยางอนามัย ฉีดยาคุม ฝังยาคุม หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือนจะดีกว่า

  ในกรณีนี้จึงมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยาเต็มที่ 80-90% หลังจากใช้ยาคุมประเภทนี้อาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน หรือไม่เกิน 35 วันนับจากรอบก่อนค่ะ

  ตอนนี้จึงอาจจะสังเกตอาการและประจำเดือนต่อไปก่อนได้ สุดท้ายแล้วถ้าไม่ตั้งครรภ์ควรจะต้องมาค่ะ แต่หากตอนนี้ไม่สบายใจ สามารถที่จะซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามกำหนด ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป