ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาด พอตรวจก็ไม่พบเจอการตั้งครรภ์ จะตั้งครรภ์ได้ไหม

 •  ปาร์. 'ตี้.
  สมาชิก
  หนูประจำเดือนขาดพอตรวจก็ไม่เจอการตั้งครรภ์ จากที่ประจำเดือนหนูจะมาอย่างสม่ำเสมอในวันที่18-20ของทุกๆเดือน อย่างงี้หนูมีสิทธิ์ที่จะท้องมั้ยค่ะ
  ปาร์. 'ตี้.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ปาร์. 'ตี้.

  การที่ประจำเดือนไม่มาตามปกติหรือมาช้ากว่า 35 วัแล้วนั้น ถือว่าช้าผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล

  โดยสาเหตุที่ต้องตัดออกไปให้ได้ก่อนก็คือเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะ โดยสามารถยืนยันได้ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะ ที่ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หกาประจำเดือนขาดหายไปแล้วน่าจะให้ผลตรวจที่เป็นบวกได้

  ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริงๆ อาจจะไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง พร้อมหาสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ต่อไป 

  ปาร์. 'ตี้.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ปาร์. 'ตี้.

  การที่ประจำเดือนไม่มาตามปกติหรือมาช้ากว่า 35 วัแล้วนั้น ถือว่าช้าผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล

  โดยสาเหตุที่ต้องตัดออกไปให้ได้ก่อนก็คือเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะ โดยสามารถยืนยันได้ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะ ที่ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หกาประจำเดือนขาดหายไปแล้วน่าจะให้ผลตรวจที่เป็นบวกได้

  ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริงๆ อาจจะไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง พร้อมหาสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ต่อไป