ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาสองเดือนไม่มีการตั้งครรภ์ เกิดจากอะไรค่ะ ช่องคลอดมีกลิ่นเม็ดมาก

 • ประจำเดือนขาด 2 เดือน ตรวจไม่มีการตั้งภรรค์ แต่ช่องคลอดมีเลือดออกพร้อมกลิ่นคาวแรงมาก แต่ไม่ใช่ประจำเดือน มันจะเกี่ยวตอนนี้ น้ำหนักตัว ขึ้นเยอะด้วย

   สวัสดีคะคุณ นวลจิรา กาญจนเจริญนนท์

  ภาวะขาดประจำเดือนจะคิดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์มาก่อนในวัยเจริญพันธุ์ค่ะ แต่ถ้าคุณตรวจแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ต้องกลับมาหาสาเหตุค่ะ

  มักจะเป็นเรื่องความไม่สมดุลของการทำงานระหว่างธาลามัส ต่อมใต้สมองและ รังไข่ค่ะ

  ธาลามัส

  เนื้องอกใกล้ต่อมใต้สมอง

  ภาวะขาดฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนเพศ

  ขาดสารอาหาร

  น้ำหนักลดมากเกินไป หรือ การเจริญเติบโตผิดปรกติ

  ต่อมใต้สมอง

  เนื้องอกที่มีการหลั่งฮอร์โมนที่ผลิตน้ำนมมากเกินไป

  เนื้องอกใกล้กับต่อมใต้สมอง

  ความผิดปรกติที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง เช่น ภาวะที่มีฮอร์โมนที่มีสเตียรอยด์มาก

  แพ้ภูมิตัวเอง

  ภาวะที่ต่อมใต้สมองขาดเลือดจากการคลอดบุตร

  ถูกฉายแสงที่ต่อมใต้สมอง

  รังไข่

  ไม่มีการตกไข่

  มีการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตมาก

  ถุงน้ำรังไข่

  รังไข่ฝ่อ

  ไม่มีการสร้างไข่

  มีพังผืดที่รังไข่

  มีความผิดปรกติของกายวิภาคของมดลูก

  สาเหตุอื่นๆ

  ความเครียด ความกังวล

  น้ำหนักตัว

  การออกกำลังกายมากเกินไป

  ภาวะซึมเศร้า

  การใช้ยา

  แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ