ถามแพทย์

  • ประจำเดือนขาดหาย

  • สวัสดีค่ะ​ ดิฉันได้รับการฝั่งยาคุมกำเนิดฟรี​ ชนิด​ 3ปี ที่รพ.รัฐ​ เมื่อเดือนสิงหาคม2563​ ในช่วงแรกประจำเดือน มาปกติ​ตลอดเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ฝังยาคุม​ แต่พอมา เดือนนี้มกราคม2564​ ประจำเดือนได้ขาดหายไป​ และตัว ดิฉันเป็นกังวลอย่างมาก​ เพราะว่าปกติมา​ แต่เดือนนี้ไม่มา

    สวัสดีค่ะ คุณ อัญธิกา ระวังภัย,

                         ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรืออาจทำให้มีเลือดออกบ่อยๆ ออกติดต่อกันนานก็ได้ หรืออาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปก็ได้ ดังนั้น การที่ประจำเดือนได้ขาหายไป ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝัง มากกว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ค่ะ เพราะประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน เท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตาม หากกังวล ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ