ถามแพทย์

  • ถ้าประจำเดือนมา 2 ครั้งเพราะกินยาคุมฉุกเฉิน แสดงว่าไม่ท้องใช่ไหม

  •  Uuuun
    สมาชิก
    ถ้าหากประจำเดือนมา2ครั้งเพราะกินยาคุมฉุกเฉินเดือนถัดไปถ้าประจำเดือนมามากและหลายวันคือไม่ท้องแล้วใช่มั้ยคะ

    คุณ Uuuuu

    ถ้าปจด มาในเดือนถัดไปและไม่มี พสพ อีก แสดงว่า ไม่สามารถท้องได้  เพราะถ้ามีไข่ที่ปฏิสนธิไปเกาะได้ ก็จะไม่สามารถเกาะเกิดรก  จะหลุดออกมากับ เลือดประจำเดือนครับ