ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 22 เม.ย. มีเพศสัมพันธ์ 29 เม.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน วันที่ 4-6 พ.ค. มีเลือดออก หลังจากนั้น ประจำเดือนยังไม่มา

 •  meowmeowmeow
  สมาชิก
  ปจด มา22apr หมด 27apr แต่มีเพศสัมพันธ์ 29apr แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน เลยกินยาคุมฉุกเฉิน2เม็ดพร้อมกันตามฉลากบอก (กินภายใน1-2ชม) หลังจากนั้นมีเลือดไหลวันที่4-6may (ไหลแบบไม่กะปริบกะปรอย) จนตอนนี้เมนส์ยังไม่มาเลย ไม่ทราบว่าเป็นปกติไหม? จะมีโอกาสท้องไหม?

  สวัสดีค่ะ คุณ meowmeowmeow,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 22 เม.ย.แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 29 เม.ย.  เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8  นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉิน จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ

                      สำหรับเลือดที่ไหลในวันที่ 4-6 พ.ค. ก็น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉิน ไม่ใช่ประจำเดือน เพราะประจำเดือนเพิ่งมาไปไม่นานค่ะ ซึ่งเลือดที่ออกก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไร 

                      สำหรับประจำเดือนนั้น ก็จะมาช้ากว่าปกติได้ จากผลของยาคุมฉุกเฉิน โดยอาจมาหลังจากที่มีเลือดออกไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเกิน 4 สัปดาห์ไปแล้ว แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และให้รอประจำเดือนต่อไปก่อน ประจำเดือนก็จะมาในที่สุดค่ะ