ถามแพทย์

  • ปจด.ไม่มาสองเดือน

  •  Noon Natthaya
    สมาชิก
    ย้อนไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม แฟนแกล้งโดยการเอาน้องชายมาใส่ของเรา แต่ใส่แปบเดียวแล้วเอาออก แต่ประจำเดือนมาติดกัน2เดือน คือ สิงหาและกันยา ต่อมาเดือนตุลาและพฤศจิกา ปจด.ไม่มา ซื้อที่ตรวจแบบจุ่มมาตรวจแล้วไม่ท้อง อยากทราบว่าเป็นอะไร ควรทำอย่างไร และควรจะซื้อมาตรวจอีกหรือไม่คะ