ถามแพทย์

 • ปกติวันทำงานนอน 6-7 ชม. แต่พอออกมาทำงาน จะมีอาการง่วงตลอดเวลา เกิดจากอะไร

 •  Max Sasawat
  สมาชิก

  ปกติวันทำงานนอน 6 - 7 ชม. แต่พอออกมาทำงาน จะมีอาการง่วงตลอดเวลาครับ ทำงานอยู่ปกติ ก็มีอาการง่วง หาวนอน ตลอดเวลา พอ วันหยุดก็นอนยาว 8 - 10 ชม. แต่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มอยากนอนต่อครับ

  Max Sasawat  Max Sasawat
  สมาชิก

  Max Sasawat
  Nov 15, 2021 at 02:56 PM

  ปกติวันทำงานนอน 6 - 7 ชม. แต่พอออกมาทำงาน จะมีอาการง่วงตลอดเวลาครับ ทำงานอยู่ปกติ ก็มีอาการง่วง หาวนอน ตลอดเวลา พอ วันหยุดก็นอนยาว 8 - 10 ชม. แต่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มอยากนอนต่อครับ

   

  Max Sasawat  Max Sasawat
  สมาชิก

  Max Sasawat
  Nov 15, 2021 at 02:56 PM

  ปกติวันทำงานนอน 6 - 7 ชม. แต่พอออกมาทำงาน จะมีอาการง่วงตลอดเวลาครับ ทำงานอยู่ปกติ ก็มีอาการง่วง หาวนอน ตลอดเวลา แต่ก่อน ไม่รู้สึกง่วงถี่ แต่เดียวเริ่มรู้สึกง่วงถี่ขึ้นมากครับ พอวันหยุดก็นอนยาว 8 - 10 ชม. แต่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มอยากนอนต่อครับ

   

  Max Sasawat  Max Sasawat
  สมาชิก

  Max Sasawat
  Nov 15, 2021 at 02:56 PM

  ปกติวันทำงานนอน 6 - 7 ชม. แต่พอออกมาทำงาน จะมีอาการง่วงตลอดเวลาครับ ทำงานอยู่ปกติ ก็มีอาการง่วง หาวนอน ตลอดเวลา พอ วันหยุดก็นอนยาว 8 - 10 ชม. แต่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มอยากนอนต่อครับ

   

  Max Sasawat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Max Sasawat

  ภาวะนอนยากหรือนอนไม่หลับ เกิดได้กับคนทุกวัย สาเหตุแตกต่างกันไป มีทั้งสาเหตุทางกายเช่นมีความเจ็บป่วย ไอมาก แน่นอก จึงนอนไม่หลับ หรือรับประทานชา กาแฟระหว่างวันมากเกินไปทำให้มีการตื่นตัวของระบบประสาท หรือเป็นสาเหตุทางใจเช่นความเครียด ความวิตกกังวลกับชีวิต

  โดยปกติแล้ว ควรนอนพักผ่อนให้ได้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน การง่วง เพลียระหว่างวัน อาจบ่งบอกถึงการนอนไม่พอ หรือนอนหลับแต่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่นตื่นกลางคันบ่อยๆ หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

  แนะนำการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อน ควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล งดการดื่มชา กาแฟระหว่างวัน ไม่นอนกลางวัน พยายามทำใจให้สงบในช่วงที่ต้องเข้านอน  หากยังมีอาการง่วงเพลียระหว่างวันมาก หรือคนที่นอนด้วยกันแจ้งว่านอนกรน มีหยุดหายใจเฮือกขณะหลับด้วย ควรไปพบแพทย์