ถามแพทย์

  • บาดทะยัก

  •  heeseung
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือเราโดนไม้แขวนเสื้อที่เป็นสนิมบาดมือค่ะ แต่ไม่เข้าเนื้อ เป็นรอยนูนแดงเฉยๆค่ะ จะเป็นบาดทะยักมั้ยคะ เราเคยฉีดบาดทะยักตอนอายุ 12 ค่ะ ตอนนี้อายุ 17

    สวัสดีค่ะ คุณ heeseung,

                           หากในวัยทารกและเด็กเล็ก ได้รับวัคซีนชนิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานครบตามกำหนด และเมื่ออายุ 12 ปี ได้มีการฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นไปแล้ว และในตอนนี้ หากอายุได้ 17 ปี โดนไม้แขวนเสื้อที่มีสนิมบาด และแผลมีลักษณะเป็นแค่รอยนูนแดง ไม่ได้เป็นแผลเปิดที่ลึกหรือใหญ่ ก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดบาดทะยักกระตุ้นค่ะ เพราะการฉีดบาดทะยักที่ครบกำหนดมาตั้งแต่วัยเด็กนั้น จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้นานประมาณ 10 ปี ดังนั้น หากฉีดกระตุ้นไปล่าสุดเมื่ออายุ 12 ปี ก็แนะนำให้ฉีดกระตุ้นอีกครั้งที่อายุ 22 ปี และทุกๆ 10 ปีต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในระหว่างนั้น หากเกิดบาดแผล ที่ไม่ได้เป็นบาดแผลเปิดขนาดใหญ่หรือลึกมาก หรือแผลสกปรกมาก ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นค่ะ