ถามแพทย์

 • บาดทะยัก

 •  freyda
  สมาชิก
  ถ้ามีอุจจาระเปื้อนบริเวณฟักบัวที่เราใช้อาบน้ำแล้วเรานำมาอาบน้ำโดยที่ร่างกายมีแผลจะทำให้เกิดบาดทะยักไหม​ แล้วถ้าผมใช้สบู่ล้างฟักบัวจะสะอาดหรือป่าว

  สวัสดีค่ะ คุณ freyda,

                        โรคบาดทะยักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ Clostridium tetani พบเชื้อชนิดนี้ในพื้นดิน พื้นผิวที่มีฝุ่นต่างๆ รวมทั้งผิวหนังและอุจจาระคน และยังพบได้ในมูลสัตว์ต่างๆเช่น หมู ไก่ หมา แมว วัว ควาย เป็นต้น เชื้อบาดทะยักสามารถเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดโรคได้หลายทาง เช่น

                    - ผ่านทางแผลสด  เช่น แผลจากตะปู หรือเศษไม้ตำ แผลถูกสัตว์กัด แผลถลอก แผลฉีกขาด แผลถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

                    - แผลจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน พบในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด หรือการสักลาย 

                    - ผ่านทางแผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวาน 

                    - ผ่านทางสายสะดือในเด็กแรกคลอด เกิดจากมารดาที่ไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยัก และการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดตัดสายสะดือเด็ก

                     - จากการเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ

                     มีบางกรณีที่ไม่พบสาเหตุว่า เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางไหน

                     ส่วนการทีมีอุจจาระเปื้อนฝักบัว แล้วนำมาอาบน้ำ โดยที่ร่างกายมีบาดแผล หากเป็นบาดแผลเปิด ที่มีเลือดซึมหรือน้ำเหลืองซึมอยู่ ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ แต่หากได้ล้างฝักบ้วด้วยสบู่ก่อน เชื้อโรคก็น่าจะถูกชะล้างไปแล้ว และเมื่ออาบน้ำ ได้ฟอกถูตัวด้วยสบู่ต่อ โอกาสที่จะติดเชื้อก็ไม่น่าเกิดขึ้นได้ค่ะ  ดังนั้น ก็อาจไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากกังวล และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็อาจไปฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ