ถามแพทย์

  • บาดทะยัก

  •  Teetuch Bunnalung
    สมาชิก
    วันนี้ครับผมโดนคัดเคอร์มีสนิมบาดหนังเปิดแต่ไม่มีเลือดออกล้างมือฟอกสบู่เรียบร้อยแล้วครับ และก็เมื่อวานผมพลาดเอาคัดเตอร์ที่ขึ้นสนิมอันเดิมมาจิ้มโดนแขนแล้ว มีแผลเล็กน้อยผมไปฉีดวัคซีนกันบาดทะยักตั้งแต่เมื่อวานแล้วและวัคซีนที่ฉีดตอนเป็นทารกทั้ง5เข็มก็ฉีดครบแล้ว ผมมีโอกาสเป็นบาดทะยักไหมครับหรือควรไปฉีดวัคซีนอีกรอบ