ถามแพทย์

 • โดนของเล่นบาดขา เป็นแผลขนาดเล็ก เคยฉีดยากันบาดทะยักไปเมื่อปีที่แล้ว ยังต้องฉีดอีกไหม

 •  Phuet Promduang
  สมาชิก
  สวัดดีคับหมอผมโดนล้อรถของเล่นแทงที่เท้าคับแผลเล็กแต่ลึกคับผมฉีดยาบาดทะยักเมื่อปีที่แล้วมีผลอย่่างไงบ้างคับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Phuet Promduang

  • กรณีเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ 3 เข็มและระยะเวลาหลังฉีดเข็มสุดท้ายอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี: ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเพิ่มเติม (แม้ว่าบาดแผลจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก เช่น แผลทิ่มตำด้วยวัสดุสกปรก แผลลึกที่ปากแผลเล็ก แผลฉีกขาดปนเปื้อนเศษดินหิน หรือแผลจากสัตว์/คนกัด เป็นต้น)
  • กรณีรับวัคซีนฯไม่ครบ 3 เข็ม: แพทย์จะพิจารณาใช้ให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ทั้งในกรณีที่บาดแผลมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักและแผลสะอาดค่ะ

  ดังน้้นหากคุณ Phuet Promduang รับวัคซีนบาดทะยักไม่ครบ 3เข็ม ควรไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรับวัคซีนนะคะ