ถามแพทย์

 • ถูกกระต่ายกัด ต้องไปกระตุ้นวัคซีนบาดทะยักและพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Pornpayom Tassanasonvijarn
  สมาชิก
  โดนกระต่ายที่เพิ่งซื้อมาข่วน รายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. โดนข่วนเป็นขีดแดงๆไม่มีเลือดออก ค่ะ 2. เคยฉีดพิษสุนัขบ้าครบตอน กพ.62 และกระตุ้น1 เข็มตอน ก.ค.62 ค่ะ 3. เคยฉีกบาดทะยักตอนท้อง ตอนนี้ลูกอายุ 7 ขวบ ค่ะ อยากปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนทั้ง 2 อย่างข้างต้นค่ะ ว่าควรฉีดอีกหรือไม่ หรือไม่ต้องฉีดอีกค่ะ
  Pornpayom Tassanasonvijarn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pornpayom Tassanasonvijarn

  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หนูกัด หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของมันเข้าไปตรงแผลหรือเยื่อบุเช่น ในปาก โดยตรง โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 5 เข็ม และมีการกระตุ้นวัคซีนเมื่อถูกกัดซ้ำ

  การสัมผัสที่อาจทำให้ติดเชื้อได้เช่น

  -ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล

  -สัตว์มาเลียตรงแผล หรือมาเลียปาก

  -กินเนื้อสัตว์ดิบ

  -แผลไปโดนเนื้อหรือเลือดสดๆของสัตว์

  การกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา เป็นแผลที่มีความเสี่ยง ควรไปกระตุ้นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามที่กล่าวไป และหากฉีดบาดทะยักมาเกิน 5 ปี และเป็นแผลที่เสี่ยงต่อบาดทะยัก เช่นถูกสัตว์กัด ก็ควรกระตุ้นบาดทะยักไปด้วยค่ะ