ถามแพทย์

 • เลยกำหนดฉีดวัคซีนบาดทะยัก เข็มที่ 3 มา 9 วัน สามารถไปฉีดต่อเลยได้ไหม

 •  Mossy
  สมาชิก
  ถ้าเลยกำหนดฉีดวัคซีนบาดทะยัก เข็มที่3 มา9วัน สามารถฉีดเลยได้ไหม หรือต้องนับ 1 ใหม่ครับ
  Mossy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณMossy

  โรคบาดทะยักคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต เมื่อเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหดและชักเกร็งทั่วร่างกาย และรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ขากรรไกรหดเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ กล้ามเนื้อที่คอหดเกร็ง จนหายใจและกลืนอาหารลำบาก อาจทำให้เสียชีวิตได้

  การฉีดบาดทะยักกรณีไม่เคยฉีดมาก่อนเลยในชีวิต จะทำการฉีดทั้งหมด 3 เข็มห่างกัน 1 และ 6 เดือน แต่หากเคยฉีดมาแล้ว จะกระตุ้นจะฉีดแค่เข็มเดียวทุก 10 ปี

  โดยการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก อาจจะไม่ได้ต้องฉีดวันเป๊ะๆแบบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ หากเลยไปแค่ 9 วัน แนะนำให้ไปฉีดเข็มที่ 3 ต่อไปได้เลย ก็ถือว่าครบ ไม่จำเป็นต้องกลับไปฉีดตั้งแต่เข็ม 1 ใหม่ค่ะ