ถามแพทย์

 • โดนตะปูทิ่มเท้า ปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนบาดทะยัก

 •  บาส' เสร่อ.
  สมาชิก
  วันนี้ผมโดนตะปูทิ่มเท้า ผมฉีดวัคซีนกันบาดทะยักตั้งแต่ ป.6 ตอนนี้อยู่ ม.4 ผมต้องฉีดใหม่ไหมครับ

  สวัสดีครับคุณบาส' เสร่อ.

  โดยปกติแล้วเด็กไทยทุกคนถ้าไปโรงเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักจนครบเข็มสุดท้ายตอนอายุ 11-12 ปี 

  ในการติดเชื้อบาดทะยักจะมีการแบ่งชนิดของบาดแผลเป็น

  1.บาดแผลที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อบาดทะยักสูง ได้แก่บาดแผล ที่สกปรก ลึก  กว้าง หรือทิ้งบาดแผลให้สกปรกไว้นานมากกว่า 6 ชั่วโมง

  บาดแผลเหล่านี้ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มถ้าหากระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดเลยมามากกว่า 5 ปีแล้ว

  2.บาดแผลที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น บาดแผลถลอก ขีดข่วนไม่ลึก ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มเมื่อระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดเลยมามากกว่า 10 ปีแล้ว

   

  ในกรณีของคุณ บาส' เสร่อ ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดผ่านมาเพียง 4 ปี ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนซ้ำ 

  แต่ในกรณีที่ได้รับวัคซีนมามากกว่า 5 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มครับ

   

  สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรคบาดทะยักได้ใน website ครับ