ถามแพทย์

 • บริจาคเลือด

 •  meepak
  สมาชิก
  ผมไปมีความเสี่ยงติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อ 2 ปีก่อน และตรวจเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกๆ 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน ครบ 2 ปี 1 เดือน ตรวจ anti- hiv, anti - hcv, hbs - ag และ ซิฟิลิส ผลเป็นลบ ไม่มีความเสี่ยงเพิ่ม ผมสามารถบริจาคเลือดได้ยังครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                   หากมีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่เสี่ยงมานาน 2 ปี และได้ตรวจเลือดหาการติดเชื้อต่างๆ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วมากกว่า 3 เดือน แล้วไม่พบการติดเชื้ออะไร ก็สามารถบริจาคเลือดได้ค่ะ

                 นอกจากนี้ หากจะบริจาคเลือด ควรมีคุณสมบัติดังนี้

                 - เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

                 - มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

                 - ไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ, ยาป้องกันเลือดแข็งตัว, ยา ยารักษาสิว Isotretinoin, ยารักษาต่อมลูกหมาก, ยาปลูกผม, ยาฮอร์โมนต่างๆ 

                  - ไม่ได้รับการถอนฟันหรือขูดหินปูน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือด ไม่มีบาดแผลสดหรือแผลติดเชื้อใดๆ ตามร่างกาย

                 - ไม่มีประวัติโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี

                 - ไม่มีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้

                       *โรคหัวใจ โรคปอด มะเร็ง ลมชัก อัมพฤษ์ อัมพาต โรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยาก โรคเบาหวานที่ต้องใช้ยาอินซูลินหรือคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

                       * เป็นหรือเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือคู่ครอง (สามีหรือภรรยา) เป็นไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอสไอวีหรือซิฟิลิส

                       * ผู้เสพยาเสพติดชนิดใช้เข็มฉีดยา

                       * น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุมากกว่า 5 กิโลกรัม ในเวลา 2 เดือน มีต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายโต หรือมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ