ถามแพทย์

 • บกพร่องการแยกสี สามารถกินยาหรือรักษาอย่างไรได้บ้าง

 •  Nack Kitisak Penucha
  สมาชิก
  เราสามารถกินยาหรือรักษาังไงครับให้การรักษาดวงตา แต่การมองเห็นก็ปกติ ครับ
  Nack Kitisak Penucha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nack Kitisak Penucha

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงภาวะตาบอดสี

  ตาบอดสีเป็นภาวะที่มีการเห็นสีบางชนิดไม่เหมือนคนทั่วไปค่ะ เช่นถ้าตาบอดสีแดง คนอื่นเห็นสีแดง เราจะเห็นเป็นสีอื่น แต่เราก็จะแยกสีนี้จากสีอื่นได้เช่นกัน ทำให้บางคนจะไม่รู้เลยว่าตัวเองตาบอดสีจนไปทำการทดสอบ แพทย์จะทดสอบได้ว่าเป็นตาบอดสีชนิดใด และบอดสีมากน้อยเพียงใด

  การรักษานั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แพทย์หรือจักษุแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่มีเลนส์กรองแสงบางสีออกไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นสีได้ชัดขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นสีได้เหมือนคนปกติ  หากมีโรคอื่นๆที่ทำให้มีภาวะดังกล่าวเช่นเบาหวาน แพทย์ก็จะรักษาไปพร้อมๆกัน ไม่มียาใดๆที่ใช้ในการรักษาภาวะดังกล่าวค่ะ

  และแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้เทคนิคการจดจำตำแหน่งหรือใช้ป้ายสัญลักษณ์แทนการใช้สีในบางกรณี เพื่อช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เป็นต้น