ถามแพทย์

 • อายุ 21 ปี เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน แบบนี้แปลกไหม

 •  แยม' มี่
  สมาชิก
  อายุ 21 เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันแปลกไหมคะ?
  แยม' มี่  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ แยม' มี่

  ภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นภาวะที่เกิดมาจากความผิดปกติของน้ำในหูชั้นใน ทำให้น้ำในหูชั้นในมีปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลต่อการทำงานของการทรงตัวและการได้ยินของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หูอื้อ สูญเสียการได้ยินร่วมด้วยได้เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยในคนทุกวัย แต่จะพบมากในวัยกลางคนถึงสูงอายุประมาณ 30-60 ปี แตการมีอายุน้อยกว่านั้นก็สามารถเกิดโรคขึ้นได้เช่นกัน

  การวินิจฉัยอาศัยการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ในบางรพ.อาจมีการตรวจพิเศษทางการได้ยินหรือการทรงตัวร่วมด้วยเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

  หากเป็นภาวะดังกล่าว ควรติดตามอาการกับแพทย์อย่างต่อเนื่อง และกินยาบรรเทาอาการในกลุ่มยาลดอาการเมารถเมาเรือได้ ในบางรายที่เป็นมากอาจมีการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบการทรงตัว หรือการใช้เครื่องช่วยฟังต่อไป