ถามแพทย์

 • น้ำหนักลดลงเอง

 • มีอาการ จุกเสียด แน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ใจสั่น ผิวซีดรวมอยู่ด้วย ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองน้ำหนักลดเอง เคยไปหาหมอ หมอบอกเป็นกรดไหลย้อน กินยาแล้วยังไม่หาย แต่ตอนนี้น้ำหนักลดลงเอง ครับ จาก 75 เหลือ 70 เป็นเพราะอะไรครับ แต่ก่อนน้ำหนัก 85 แต่คุมอาหารลดน้ำหนักเหลือ 75 แล้วไม่คุมอาหารอีกเลยครับกินเยอะมากแต่น้ำหนักลดลงเองเป็นเพราะอะไรครับ แต่ก่อนน้ำหนัก 
  ชิน คามินาริ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชิน คามินาริ

  การมีน้ำหนักลดที่ถือว่าลดอย่างมีนัยสำคัญทางการแพทย์คือลดมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัวภายใน 1 เดือน หรือมากกว่า 10% ภายใน 3 เดือน

  ซึ่งอาจมีสาเหตมาจาก

  -การรับประทานอาหารได้น้อยลง เช่นคลื่นไส้ มีลำไส้อักเสบ กรดไหลย้อนอย่างรุนแรง ทำให้ไม่อยากรับประทาน

  -วัณโรคปอด มักมีอาการไอเป็นเลือด เหงื่อออกกลางคืนร่วมด้วย

  -มะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใด ต้องดูว่ามีอาการเจาะจงไปยังอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือไม่

  -โรคไทรอยด์เป็นพิษ กินจุ แต่น้ำหนักลด ใจสั่น มือสั่น ตาโปน

  -โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น hiv

  -ความเครียด ภาวะซึมเศร้า

  ถ้ามีน้ำหนักลดดังกล่าวไป ร่วมกับมีอาการอื่นเช่นไอเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด ถ่ายดำ อาเจียนเป็นเลือด อ่อนเพลียมาก อาเจียนมาก ใจสั่น ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมร่วมกับประเมินความรุนแรงของโรคกรดไหลย้อนที่เป็นอยู่ด้วย

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น รับประทานอาหารอ่อนๆที่สุกสะอาดให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ซื้อยาใดๆมารับประทานเองโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์