ถามแพทย์

 • น้ำหนัก

 • ผมเป็นเด็ก อายุ 14 ปี สูง 170 เซนติเมตร แต่มีน้ำหนักแค่ 48 กิโลกรัม ทั้งที่ผมเป็นคนกินจุมาก วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเรียน แต่ตอนเย็นจะออกกำลังกายทุกวัน แต่มีคนทักบ่อยมากว่าผอม ผมจึงอยากเพิ่มน้ำหนักครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ วัชระ ป้อมอุ่นเรือน

       จากการคำนวนค่าดัชนีมวลกายจะอยู่ที่ 16.6 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งในเด็กผู้ชายช่วงอายุนี้ อาจมีการเพิ่มน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่อนข้างยาก ด้วยหลายๆปัจจัยค่ะ

  • การที่มีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุนี้ ทำให้รูปร่างดูผอม เนื่องจากส่วนสูงที่เพิ่มมากค่ะ
  • การออกกำลังกาย โดยปกติการเผาผลาญพลังงานในร่างกายในเด็กช่วงอายุนี้จะมีมากอยู่แล้ว การที่ออกกำลังกายจะมีข้อดีคือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่อาจจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายที่จะมีการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อร่วมด้วยค่ะ
  • โรคบางอย่างที่แฝงอยู่ เช่น ภาวะไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ ซึ่งมักจะมีอาการที่ผิดปกติร่วมด้วยเช่น อาการใจสั่น เหนื่อยง่าย กินจุแต่น้ำหนักไม่ขึ้น มือสั่น ฯลฯ

  ทั้งนี้อาจลองเพิ่มน้ำหนักด้วยการเพิ่มการรับประทานโปรตีนให้มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน เช่น นม ไข่ เนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อไก่ และทานอาหารให้ครบ ห้าหมู่ค่ะ