ถามแพทย์

  • น้ำลายสุนัข

  • ผมล้างน้ำตรงที่หมากินอาหาร(ไม่รู้มีน้ำลายหรือไม่เพราะไม่เห็นและกินแค่เศษอาหารไม่เกิน1นาที)แล้วน้ำมันกระเด็นโดนแก้มหรือปากนี่แหละคับแต่ตรงนั้นผมคิดว่าไม่มีน้ำลายเพราะฉีดโดนก๊อกน้ำจึงกระเด็นและผมก็ฉีดน้ำล้างนานแล้วถึงกระเด็น ไม่ได้ฉีดทีแรกและกระเด็นคับ มันแค่กินอาหารแถวๆก๊อกแต่ไม่ได้กินตรงที่เปิดน้ำผมกังวลเลยฉีดน้ำล้างเฉยๆคับ แบบนี้เสี่ยงไหมคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ภานุวัฒน์ อามาตมนตรี,

                          การทีฉีดน้ำจากก๊อกลงพื้น แล้วน้ำกระเด็นจากพื้นมาโดนปากหรือแก้ม ไม่ได้ถือว่าทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แม้ที่พื้นจะมีน้ำลายสุนัขปนอยู่ก็ตามค่ะ เพราะน้ำลายสุนัขที่ออกจากร่างกาย และลงมาอยู่บนพื้นแล้ว หากมีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าอยู่จริง เชื้อก็จะอ่อนแอลง อีกทั้ง หากได้โดนน้ำชะล้าง เชื้อโรคก็แทบไม่มีเหลือแล้วค่ะ ดังนั้น การที่จะติดโรคจากเหตุการณ์นี้ จึงถือว่าไม่มีค่ะ