ถามแพทย์

 • น้ำยาตรวจ atk มีอันตรายไหมครับ แล้วถ้าน้ำยาหกลงพื้น สิ่งของ หรือผิวหนัง ควรทำความสะอาดอย่างไร

 •  Tle Present
  สมาชิก
  เคยเห็นข่าวออกว่าถ้ากระเด็นเข้าตา ทำให้ตาบอด บางที่ก็บอกว่า ส่วนผสมเจือจางมาก มีโอกาสไม่ตาบอด ถ้าสมมติว่า น้ำยาไปสัมผัสกับสิ่งของ ขณะทิ้งขยะ แล้วคนเก็บขยะเก็บไป เผลอไปขยี้ตา ตาจะเป็นอะไรไหมครับ แล้วถ้าน้ำยาหกลงพื้น สิ่งของ หรือผิวหนังเรา เราทำความสะอาดอย่างไรครับ ให้สารเคมีไม่ตกค้าง ขอบคุณครับ
  Tle Present  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tle Present

  ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ำยา ก้าน swap และหลอดตัวอย่าง

  โดยตัวน้ำยาในชุด ATK นั้นจะเป็นสารทำละลายที่มีส่วนประกอบให้ตัวเชื้อโรค (จากสารคัดหลั่งของเราถ้ามี) ไปจับ และทำให้เกิดปฏิกิริยาบนแถบการทดสอบได้ โดยสารทำละลายนี้ไม่น่าจะมีอันตรายรุนแรง คือไม่ใช่สารเคมีหรือสารกัดกร่อนรุนแรงที่จะทำให้เกิดอาการตาบอดได้โดยตรง

  ดังนั้นหลังจากสัมผัสน้ำยานี้ ก็อาจจะแค่ล้างมือให้สะอาด และทิ้งชุดตรวจในถุงมิดชิด ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษค่ะ ถ้าน้ำยาหกก็ใช้น้ำสะอาดเช็ดให้เรียบร้อย