ถามแพทย์

 • เล่นฟุตบอลแล้วนิ้วเท้ากระแทกพื้น มีบวม ปวดมา 2 วัน ขยับได้ไม่มาก เป็นอะไร

 •  Sirisak k.
  สมาชิก
  สวัสดีครับ ผมนิ้วข้อเท้าบวมมา2วันแล้ว เหตุเกิดจากการเล่นเล่นฟุตบอลเตะพลาด ทำให้นิ้วเท้าโป้งซ้ายกระแทกลงไปในดินแห้งแข็งอย่างแรง และนอกจากนี้ยังปวดบริเวณช่วงบนๆของเท้า แต่ยังขยับนิ้วได้ไม่มากและรู้สึกปวดเวลาขยับ อยากรู้ว่าอาการดังกล่าวเป็นอะไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sirisak k.

                      ข้อนิ้วเท้านิ้วโป้งที่บวม ซึ่งเกิดหลังจากที่นิ้วกระแทกกับพื้นอย่างแรง อาจเกิดจาก 

                     1. การฟกช้ำของเนื้อเยื่อ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณนิ้ว ซึ่งจะทำให้ปวด อาจบวมได้เล็กน้อย

                     2. กระดูกบางชิ้นในจำนวน 3 ชิ้น ของนิ้วหักหรือร้าว ซึ่งจะทำให้มีอาการบวม ปวด เจ็บเวลาขยับ หรือขยับไม่ได้ 

                      3. นิ้วซ้น (finger dislocation) คือการบาดเจ็บตรงข้อต่อซึ่งเกิดจากกระดูกนิ้วเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม ซึ่งจะทำให้เอ็นฉีกขาดได้ และจะมีอาการบวม ปวด และเจ็บเวลาขยับคล้ายกับอาการกระดูกหักได้ 

                      หากเป็นมา 2 วันแล้ว นิ้วยังคงมีอาการบวม ปวด ขยับได้ไม่สุด แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อตรว0ว่ามีกระดูกหักหรือนิ้วซ้นหรือไม่ เพราะหากไม่รักษา และปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เกิดข้อแข็ง หรือข้อต่อผิดรูป และจะเกิดอาการบวมและปวดบริเวณข้อเป็นๆ หายๆ เรื้อรังได้ ในเบื้องต้น ให้พยายามลดการเดินลง งดการวิ่ง งดการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และควรใช้วิธีการประคบร้อน เพื่อลดอาการบวมและปวด  หากปวดมาก อาจทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล, ไดโคลฟีแนค (diclofenac) เป็นต้น