ถามแพทย์

 • นำฟองน้ำที่ใช้ล้างภาชนะที่เคยใส่สตาร์เกิลจีที่เป็นยาไล่มดไปล้างแก้วที่เอามาดื่ม จะมีอันตรายอะไรไหม

 •  jj.jjjj
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ

  พอดีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้นำสตาร์เกิลจี (สารไล่มด ส่วนประกอบคือ ไดโนทีฟูแรน 1%GR) ใส่แก้วเล็กๆไว้และโปรยลงดินใต้ต้นไม้เพื่อไล่มดค่ะ หลังจากโรยได้เทน้ำเปล่าลงแก้วและเทออกจากแก้วนั้นจนไม่เห็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่ และทิ้งไว้ด้านนอกระเบียง 

  แต่ไม่แน่ใจว่าแม่บ้านได้มีการนำฟองน้ำล้างแก้วที่ใช้ไปล้างด้วยความไม่รู้หรือเปล่า และอาจนำมาล้างแก้วน้ำอื่นๆในบ้านที่ใช้สำหรับบ้วนปากในห้องน้ำ

   ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ไม่มีใครมีอาการอะไร แต่อยากทราบว่าจะเป็นผลอันตรายในระยะยาวหรือไม่คะ เช่น มะเร็ง ควรพาที่บ้านไปตรวจสารพิษไหม

  jj.jjjj  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ jj.jjjj

  การที่มีสารเคมีปนเปื้อนมาในแก้วน้ำที่อาจจะนำมาใช้บ้วนปากนั้น ถ้าเป็นสารเคมีที่ติดเพียงเล็กน้อย และได้มีการล้างด้วยน้ำเปล่าสะอาดก่อนการใช้งานแล้ว โอกาสที่สารเคมีจะยังอยู่ในระดับสูงจนมีผลอันตรายต่อร่างกายนั้นมีได้น้อยค่ะ

  สารดังกล่าวมานั้น ยังไม่ได้มีรายงานแน่ชัดในทางการแพทย์ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

  แนะนำการสังเกตอาการ แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเลยช่วง 24 ชั่วโมงแรกไป ไม่มีปัญหาอะไร เช่นไม่ได้คลื่นไส้ อาเจียนมาก ปวดท้อง และไม่ได้นำสารเคมีนั้นมาปนเปื้อนที่แก้วอีก ก็ไม่น่าจะมีอันตราย ยกเว้นว่ามีอาการผิดปกติใดๆดังกล่าวไป ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม