ถามแพทย์

 • นกเขาไม่ขัน

 •  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  นกเขาไม่ขันมีวิธีรักษายังไงคับ

  สวัสดีคะคุณ NëstlëClüb Sïttïkörn

   

  ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนนะค่ะ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนค่ะ

   

  หนึ่ง อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับสิ่งเร้าหรือกระตุ้นที่เพียงพอ

   

  สอง อาจจะมีโรคประจำตัวที่มีผลต่อหลอดเลือด เช่น เบาหวาน ความดันโหลิตสูง

   

  สาม การใช้ยาบางชนิดทำให้มีปัญหารเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือด

   

  สี่ความผิดปรกติของการนำส่งกระแสประะสาทค่ะ

   

   

   

  ดังนัั้น การรักษา อาจจะใช้ด้วยการดูสิ่งเร้า หรือ การกระตุ้นด้านอื่นๆ 

   

  ถ้ามีโรคประจำตัวมากก็อาจจะเป็นตัวปั๊มที่จะเพิ่มแรงให้กล้ามเนื้อแข็งตัว

   

  ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องยา หรือ ไม่มีข้อห้ามก็สามาถใช้ยาได้ค่ะ 

   

  แพทย์ปรึกษาแพทย์เลือกวิธีที่เหมาะสมค่ะ

  vacuum constriction device (VCD)

  Image result for vacuum constriction device (VCD)

  วิธีการใช้ 

  ใช้ท่อเข้าไปที่อวัยวะเพศ

  ใส่ลมเข้าได้วยการใช้เครื่องเปาลมเมื่อลมเริ่มเข้าจะค่อยๆ ทำให้เลือดคั่งที่อวัยวะเพศ และทำให้มีการแข็งตัวได้ค่ะ

  เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว ก็ให้ใช้สารล่อลื่น ค่อยๆ ดึงเอาตัวปลั๊มออกค่ะ

  ก็จะมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศค่ะ

  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  แล้วที่ รพ มีเครื่อง VCD ไหมครับ จะไปรักษาที่ รพ ได้ไหมคับ
  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  เครื่องนี้มีขายไหมครับ หรือว่าไม่มีขาย ถ้ามีราคาประมานกี่บาทครับ