ถามแพทย์

 • ธาลัสซีเมีย EE

 •  PP08
  สมาชิก
  เป็นธาลัสซีเมีย EE สามารถทานอาหารเสริมอย่าง Yuhan vitamin C ได้มั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       หากเป็นธาลัสซีเมียชนิด EE ซึ่งคือ homozygous Hb E จะถือเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ไม่ได้เป็นโรค ก็จะไม่ได้ทําให้เกิดอาการอะไร แต่เมื่อตรวจดูค่าเม็ดเลือดแดง อาจพบมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย และขนาดของเม็ดเลือดแดงเล็กลง ส่วนความสำคัญคือ สามารถสืบทอดไปให้ลูกหลานต่อไปได้ โดยหากไปแต่งงานกับผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียเช่นกัน อาจทำให้เกิดลูกที่เป็นโรคได้ค่ะ

                     สำหรับอาหารหรืออาหารเสริมนั้น ไม่มีข้อห้ามในการทานอะไร สามารถทานเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้เป็นพาหะธาลัสซีเมียค่ะ

                     อย่างไรก็ตาม หากเราทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ และทานผักและผลไม้ได้ทุกวันอย่างหลากหลาย เราก็จะได้รับวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เพียงพออยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทานเพิ่ม เพราะอาจทำให้ได้รับเกินความจำเป็น และทำให้ตับและไตต้องทำงานหนักขึ้นในการกำจัดส่วนเกินที่ร่างกายต้องการ อีกทั้ง อาหารเสริมต่างๆ ไม่ได้มีผลในการรักษาโรคอะไรค่ะ 

                    แต่หากต้องการทาน ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลข อย.ระบุชัดเจนถูกต้อง เพื่อที่จะทานเข้าไปได้อย่างปลอดภัย ทานตามคำแนะนำข้างฉลาก และไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องนานเกินไป เพื่อไม่ให้ตับและไตทำงานหนักค่ะ