ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แล้วทานยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ดทันที จะท้องไหม

  •  Umaporma Jeenna
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์แล้วรับประทานยาคุมฉุกเฉิน2เม๋ด ทันที จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

     สวัสดีค่ะ คุณ Umaporma Jeenna,

                         หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ดังนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์มีได้ประมาณ 5% อย่างไรก็ตาม โอกาสในการตั้งครรภ์ยังขึ้นอยู่กับอักหลายๆ ปัจจัย เช่น อยู่ในระยะไข่ตกหรือไม่ ปริมาณและความแข็งแรงของอสุจิ ความสมบูรณ์แข็งแรงของมดลูก โรคประจำตัวของผู้หญิง เป็นต้น