ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาช้า และเป็นไข้เลือดออกได้ใช้ยาหยุดประจำเดือน ตอนนี้ประจำเดือนมาแล้ว จะท้องไหม

 •  พิทักษ์
  สมาชิก
  มีประจำเดือนเดือนที่แล้ววันที่9และมาเป็นเดือนนี้วันที่14ไม่ทราบมาช้าเพราะเครียดหรือไม่สบาย ก่อนหน้าที่จะเป็นประจำเดือนนั้นตรวจปัสสาวะแล้วขึ้นขีดเดียว โดยตรวจทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งสุดท้ายเป็นปัสสาวะแรกในตอนเช้า ประกอบกับเป็นไข้เลือดออกต้องไปนอนโรงพยาบาลพอดี หมอก็ให้ยาหยุดประจำเดือน ตอนนี้ เพิ่งออกมาค่ะ แต่มีอาการเวียนหัวจะอ้วกอยู่ อย่างนี้มีโอกาสใช่แพ้ท้องไหมคะหริอเป็นอาการของไม่สบาย
  พิทักษ์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ พิทักษ์

  ในขณะที่เป็นไข้เลือดออกนั้น อาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายหยุดยากได้ แพทย์จึงมักจะสั่งยาที่หยุดประจำเดือนเอาไว้ก่อน พอไข้เลือดออกหายดี หยุดยา ประจำเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติ

  ดังนั้นหลังจากที่ได้ยาหยุดประจำเดือนไป หยุดแล้ว เลือดออกมาแล้วนั้น ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้มีการตั้งครรภ์ค่ะ  หากไม่สบายใจ สามารถแจ้งแพทย์ที่ดูแลเพื่อตรวจปัสสาวะอีกครั้งได้ ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ซึ่งถ้าประจำเดือนมาช้าไปแล้ว ก็น่าจะให้ผลบวกที่แน่นอนได้