ถามแพทย์

  • ท้องไหมคะ

  • เมนส์มาแค่ 2 วันกระปริบกระปรอยมีอาการวิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้ คัดตึงเต้านม หัวนมคล้ำและใหญ่ขึ้น ปวดหลัง มีโอกาสท้องไหมคะ
    มาย มิ้นท์ฯ  พญ.นรมน
    แพทย์

     https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B0-15