ถามแพทย์

 • เดือน​กุมภาพันธ์ ​ป​ระ​จำ​เดือน​ยังไม่มา ควรมีประจำเดือนวันที่ ​9-10 จะท้องไหม

 • มกราคม​ที่ผ่านมา​ประจำ​เดือน​มา​วันที่​6และ​หาย​วันที่​10​พอ​วันที่​18​มี​เพศ​สัมพันธ์​กะแฟน​ค่ะ​พอ​เดือน​กุมภาพันธ์​ป​ระ​จำ​เดือน​ไม่ค่ะเลยวันที่จะเป็​น​ประจำเดือน9-10วันท้องไหมะ

  คุณ สตรี ตัวร้าย

  ก็อาจเกิดการท้องได้  ลองทดสอบการตั้งครรภ์ ถ้าได้ผลลบก็ไม่ท้อง  แต่สาเหตุของ ปจด ไม่มาอาจมีได้จากสาเหตุอื่นๆอีก ได้แก่ 

  -ความเครียด วิตกกังวล   

  -ระดับฮอร์โมนไม่สมดุลย์  เคยกินยาฉุกเฉิน หรือ ฉีดยาคุม

  -ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

  -อุ้งเชิงกรานอักเสบ ในมดลูกและรังไข่