ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 5 มี.ค. กินยาคุมฉุกเฉิน มีเลือดสีน้ำตาลออกมาวันที่ 22 มี.ค. ท้องไหม

 •  Mew Cyn
  สมาชิก
  ประจำเดือนแฟนมาล่าสุดวันที่25 กุมพาพันธุ์ มี พสพ หลั่งใน วันที่5 มีค และทานยาคุมฉุกเฉินเลย วันที่21และ22 มีค ได้ตรวจ การตั้งครรภ์ แบบฉี่ ปรากฏว่า ขีดเดียว แต่ช่วงกลางวัน วันที่22 มีค มีเลือกสุน้ำตาลออกมา โดยปกติ ประจำเดือน ต้องมา25’มีค

  สวัสดีค่ะ คุณ Mew Cyn,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 25 ก.พ. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 มี.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95%

                     สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งมีระยะห่างจากรอบเดือนที่แล้ว 25 วัน น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนได้ ทั้งนี้ หากหลังจากนี้ได้มีเลือดออกมานาน 2-7 วัน ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือน ซึ่งก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ส่วนการที่ประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนด อาจเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ค่ะ

                      นอกจากนี้ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว แม้จะเป็นการตรวจตอนกลางวัน แต่หากตรวจพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ