ถามแพทย์

 • ท้องแต่ไม่พร้อม สามารถมีวิธีนำออกอย่างไรที่ปลอดภัย

 •  Haha Omh
  สมาชิก
  ท้องแต่ไม่พร้อม สามารถมีวิธีนำออกอย่างไรที่ปลอดภัยบ้างคะ หาข้อมูลมามีบอกไว้ว่า ใช้ยาปรับประจำเดือน แต่ต้องให้โรงพยาบาลจำหน่ายเท่านั้น อยากทราบว่ามีโรงพยาบาลไหนจำหน่ายบ้างคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Haha Omh,

                        แนะนำควรลองไตร่ตรองให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจทำแท้งค่ะ ทั้งนี้ ควรปรึกษาแฟน หรือพ่อหรือแม่ของเรา หรือฝ่ายแฟนเรา ที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าควรให้โอกาสเด็กได้เกิดมาหรือไม่ค่ะ ไม่อยากให้ตัดสินใจไปเองคนเดียว เพราะเด็กคนนี้ อาจเป็นกำลังสำคัญในชีวิตเราต่อไปในอนาคตก็ได้ แต่หากได้พูดคุยปรึกษากันแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำแท้งจริง ก็ควรไปรับการทำแท้งยังสถานที่ทำแท้งที่ถูกกฎหมาย และทำโดยสูติ-นรีแพทย์เท่านั้นค่ะ ไม่เช่นนั้น ก็อาจทำแท้งไม่สำเร็จและอาจเกิดอันตรายได้ค่ะ

                       ทั้งนี้ การจะทำแท้งโดยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ด้วยค่ะ หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน 9 สัปดาห์ การทำแท้งสามารถทำได้โดยการใช้ยาแบบรับประทาน ซึ่งได้แก่การใช้ยา mifepristone (RU486) และ/หรือ misoprostol (Cytotec) 

                      แต่หากอายุครรภ์ประมาณ 9-12 สัปดาห์ อาจใช้ยาไม่ค่อยได้ผล แพทย์จะพิจารณาใช้การขยายปากมดลูก และใช้เครื่องมือสุญญากาศดูดเนื้อเยื่อในมดลูกออกไป (vacuum aspiration)  แต่หากอายุครรภ์มากกว่านี้ ก็มักจะใช้วิธีการขยายปากมดลูกและขูดมดลูกค่ะ (dilation and evacuation or curretage) 

                     ดังนั้น ควรได้รับการตรวจร่างกายจากสูติ-นรีแพทย์ก่อน ว่าควรจะใช้วิธีใดที่เหมาะสมค่ะ