ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอก ประจำเดือนเลยมา 4-5 วันแล้ว จะท้องไหม

  •  ห้ะ อะไรนะ
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องอยากจะปรึกษา พอดีหนูมีอะไรกับแฟน แต่ไม่ได้ป้องกัน แต่มีการปล่อยนอกวันที่ 16-19 และปกติประจำเดือนจะมาวันที่ 22 แต่นี่เกินกำหนดไป 4-5 วันแล้วที่ประจำเดือนไม่มา (มีบ้างที่ประจำเดือนมาไม่ตรงกัน เคยมีมาช้าสุดคือวันที่ 24 แต่ประจำเดือนมีมาตรงกันติด3เดือนคือวันที่ 22)แต่เดือนตุลาคม มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกัน แต่ปล่อยนอก และประจำเดือนพ้นกำหนดมา 4-5 วันแล้ว และวันนี้ก็ครบ 1 สัปดาห์ที่มีอะไรกับแฟน แต่ประจำเดือนยังไม่มา มีสิทธิ์ท้องไหมค้ะ แต่ส่วนตัวมีอาการเครียด และนอนน้อย มีการสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อย และนอนต่อไม่ค่อยหลับ ฉี่บ่อย หรือเป็นเพราะกินน้ำเยอะคะ กินน้อยลงด้วยค้ะ ยิ่งมีอาการเครียด หรือคิดมาก จะทำให้ไม่หิวและไม่อยากกินเลยค้ะ หนูอยากทราบว่าหนูท้องหรือเปล่า สำหรับเดือนตุลาคมนี่ประจำเดือนยังไม่เลยค้ะ พ้นกำหนดมา 4-5 วันแล้วค้ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ น้องงงเฟิร์น' อลังงง',

                            การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ดังนั้น หากประจำเดือนเลยกำหนดมา 4-5 วันแล้ว แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ การที่มีความเครียด นอนน้อย และกินน้อย ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ค่ะ