ถามแพทย์

 • ปัสสาวะลงโถส้วม และนำที่ตรวจครรภ์จุ่มตรวจ ได้ไหม

 •  Podcharapol
  สมาชิก
  พอดีที่บ้านพึ่งล้างโถ ละน้ำในโถจะเป็นสีฟ้า พอกดก็ยังคงเป็นสีฟ้า ละพอฉี่ลงไปเรียบร้อย ละก็น้ำที่ตรวจครรภ์มา ละจุ่มลงได้ไหมครับ แต่มันขึ้นไม่ผิดพลาดละไม่ท้องครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Podcharapol,

                      การตรวจหาการตั้งครรภ์โดยใช้ชุดตรวจจากปัสสาวะนั้น ควรใช้ปัสสาวะที่ออกมาจากท่อปัสสาวะ โดยการนำถ้วยเล็กๆ (ซึ่งในชุดตรวจ มักจะมให้มาด้วย) มารองปัสสาวะที่ออกมา แล้วจึงนำปัสสาวะจากถ้วยนั้นไปตรวจ โดยหากเป็นชนิดแถบสำหรับจุ่ม ก็ให้นำจุ่มลงไปในถ้วย โดยนำแถบด้านที่ให้จุ่ม จุ่มลงไปให้ระดับน้ำปัสสาวะไม่เกินขีดที่กำหนด และอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาที หากเป็นชนิดแบบหยด (หรือแบบตลับ) ก็ให้หลอดสำหรับดูดปัสสาวะ ดูดปัสสาวะจากถ้วยและหยดลงไปในตลับทดสอบ และอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาทีเช่นกัน

                        การตรวจทั้ง 2 แบบนั้น ไม่ควรนำน้ำปัสสาวะจากโถส้วมไปตรวจ เพราะปัสสาวะย่อมจะถูกเจือจางจากน้ำในโถส้วม ทำให้เกิดผลลบลวง หรือขึ้นเพียง 1 ขีด ทั้งๆที่อาจจะตั้งครรภ์ได้ค่ะ