ถามแพทย์

 • ที่ตรวจครรภ์ไม่ขึ้นขีดทั้งสองขีดเลย ใช้ถูกวิธีแล้ว เกิดจากอะไร

 •  富士山
  สมาชิก
  ที่ตรวจครรภ์ไม่ขึ้นขีดทั้งสองขีดเลยค่ะ ใช้ถูกวิธีแล้ว เกิดจากอะไรเหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ 富士山,

                     วิธีการตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด

                    -  หากเป็นแบบแถบจุ่ม (strip test) วิธีตรวจ ให้เก็บปัสสาวะใส่ในภาชนะ แล้วนำแผ่นทดสอบจุ่มในน้ำปัสสาวะประมาณ 3-5 วินาที โดยระวังอย่าให้น้ำปัสสาวะเลยขีดที่กำหนดหรือสูงเกินขีดลูกศรในแผ่นทดสอบ แล้วนำแผ่นทดสอบออกจากน้ำปัสสาวะ และถือหรือวางไว้ในแนวนอน แล้วควรรออ่านผลจนกว่าจะครบ 5 นาที

                     - แบบตลับหรือแบบหยด (cassette test) ให้เก็บน้ำปัสสาวะลงในภาชนะเช่นกัน นำหลอดที่อยู่ในชุดตรวจดูดน้ำปัสสาวะ แล้วจึงหยดน้ำปัสสาวะลงบนตลับทดสอบประมาณ 3-4 หยด รอประมาณ 5 นาที แล้วจึงอ่านผลการทดสอบ

                     - แบบปัสสาวะผ่าน (midstream test) ที่ตรวจครรภ์จะมีแค่แท่งทดสอบการตั้งครรภ์ วิธีก็ใช้ก็คือ ให้ถอดฝาครอบออก ถือแท่งทดสอบโดยให้หัวลูกศรชี้ลง แล้วปัสสาวะให้น้ำปัสสาวะผ่านบริเวณที่ดูดซับน้ำปัสสาวะซึ่งจะอยู่บริเวณต่ำกว่าลูกศรประมาณ 5 วินาที แล้ววางแท่งทดสอบการตั้งครรภ์ไว้ในแนวราบ และรออ่านผลจนกว่าจะครบ 5 นาทีเช่นกัน

                      หากตรวจแล้ว ไม่ขึ้นขีดใดๆ คือไม่พบขึ้นขีดที่ตัว C (control) ถือว่าผลใช้ไม่ได้ โดยอาจเกิดจากการตรวจที่ไม่ถูกต้อง เช่น จุ่มแถบตรวจลงปัสสาวะเกินระดับของขีดที่กำหนด หรืออาจเกิดจากที่ตรวจหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพก็ได้ แนะนำควรซื้อที่ตรวจมาตรวจใหม่ หรือหากไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ