ถามแพทย์

  • ที่ตรวจครรภ์ทิ้งไว้นานๆ ขึ้นขีดที่ 2 จางๆ คือผลลวงใช่ไหม

  • ที่ตรวจครรภ์ทิ้งไว้นานๆขึ้น2ขีด ขีดที่2จางๆต้องเพ่งมองถึงจะเห็นขีดที่สองครับ มันคือผลลวงใช่ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผู้ชาย ไร้นาม,

                         การตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ ควรอ่านผลหลังการทดสอบภายในไม่เกิน 5 นาที หากตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้ แล้วจึงอ่านผล อาจพบขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเกิดจากรอยระเหยของปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์จริงๆ ถือเป็นผลบวกลวงได้ค่ะ (false positive)