ถามแพทย์

 • ที่ตรวจขึ้น 1 ขีดเข้ม 1 ขีดจาง

 •  P'Jabz Qking
  สมาชิก

   แฟนได้กินยาคุมฉุกเฉินไป 2 เม็ดหลังจากมีอะไรกันผ่านไป 1 อาทิตย์ แล้วซื้อที่ตรวจมาผลสรุปว่ามี 1 ขีดที่มีสีเข้มและอีกขีดมีสีจาง อยากทราบว่าอาการลักษณะนี้คืออะไรครับ มีโอกาสที่จะตั้งท้องมั้ย

  P'Jabz Qking  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ P'Jabz Qking

  การใช้ยาคุมฉุกเฉิน เป็นการใช้ยาคุมที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศในระดับสูง กินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 80-90% หากได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบตามข้างฉลากกำหนด 

  ดังนั้นโอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อย ถ้าใช้ยาอย่างถูกต้อง การตรวจยืนยันการตั้งครรภ์นั้น สามารถทำได้โดย การใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะ ซึ่งให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ผลบวกจะต้องขึ้น 2 ขีดเข้มเท่านั้น จากที่กล่าวมาน่าจะเรียกว่าให้ผลลบ โดยหากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามกำหนด ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป กรณีนี้อาจจะตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 1 สัปดาห์หลังจากนี้ก่อนว่าให้ผลลบจริงๆค่ะ