ถามแพทย์

 • เคยแท้งจะ 2 ปีแล้ว ไม่เคยขูดมดลูก แล้วอยากขูดมดลูกได้ไหม อันตรายไหม ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 •  Ruchapha Saithongkham
  สมาชิก
  เคยแท้งค่ะจะ2ปีแล้วไม่เคยขูดมดลูกแล้วอยากขูดขูดได้ไมค่ะ อัตรายไม ค่าใช้จ่ายกี่บาท แล้วสามารถมีลูกได้อีกไมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ruchapha Saithongkham,

                     การขูดมดลูก จะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ คือ

                    - เพื่อตรวจวินิจฉัย เช่น มีอาการเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติ เป็นต้น

                    - เพื่อการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากมดลูก เช่น การมีเลือดออกจากมดลูกมากไปหรือนานไป การรักษาภาวะการแท้งบุตร การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก การตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น

                    ดังนั้น หากไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการขูดมดลูก แพทย์ก็จะไม่ขูดมดลูกให้ค่ะ และการขูดมดลูก ก็ไม่ได้ทำให้สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ทั้งนี้ หากไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 1 ปี โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ก็จะถือว่ามีภาวะมีบุตรยาก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีภาวะมีบุตรยากนั้น อาจเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย หรือเกิดจาก 2 ฝ่ายร่วมกัน และการตรวจไม่พบสาเหตุ

                     สาเหตุจากฝ่ายชาย คือมีปริมาณอสุจิน้อยหรืออสุจิไม่แข็งแรง อสุจิผิดปกติ สำหรับฝ่ายหญิงอาจเกิดจากมีซีสต์หรือเนื้องอกที่รังไข่ ท่อนำรังไข่อุดตัน มีเนื้องอกมดลูกในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานหรือที่ปีกมดลูก เป็นต้น ส่วนสาเหตุอื่นๆ ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอออล์เป็นประจำ เป็นต้น

                      ดังนั้น หากยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ โดยควรไปตรวจทั้ง 2 ฝ่ายค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ruchapha Saithongkham,

                     การขูดมดลูก จะทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ คือ

                    - เพื่อตรวจวินิจฉัย เช่น มีอาการเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติ เป็นต้น

                    - เพื่อการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากมดลูก เช่น การมีเลือดออกจากมดลูกมากไปหรือนานไป การรักษาภาวะการแท้งบุตร การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก การตกเลือดหลังคลอด เป็นต้น

                    ดังนั้น หากไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการขูดมดลูก แพทย์ก็จะไม่ขูดมดลูกให้ค่ะ และการขูดมดลูก ก็ไม่ได้ทำให้สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ทั้งนี้ หากไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 1 ปี โดยไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ก็จะถือว่ามีภาวะมีบุตรยาก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีภาวะมีบุตรยากนั้น อาจเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย หรือเกิดจาก 2 ฝ่ายร่วมกัน และการตรวจไม่พบสาเหตุ

                     สาเหตุจากฝ่ายชาย คือมีปริมาณอสุจิน้อยหรืออสุจิไม่แข็งแรง อสุจิผิดปกติ สำหรับฝ่ายหญิงอาจเกิดจากมีซีสต์หรือเนื้องอกที่รังไข่ ท่อนำรังไข่อุดตัน มีเนื้องอกมดลูกในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานหรือที่ปีกมดลูก เป็นต้น ส่วนสาเหตุอื่นๆ ทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอออล์เป็นประจำ เป็นต้น

                      ดังนั้น หากยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ โดยควรไปตรวจทั้ง 2 ฝ่ายค่ะ