ถามแพทย์

  • ทำเหล็กดามนิ้วที่โผล่ออกมาหลุด แต่มีนัดตัดไหมกับถอดเหล็กพรุ่งนี้ จะเป็นอะไรไหม

  •  Kitsana1996
    สมาชิก
    สวัสดีครับ ผมทำเหล็กดามนิ้วที่โผล่ออกมาหลุด เนื่องจากนอนแล้วจะยิ้มของหัวเตียง ดันโดนหัวเตียง ที่ดามนิ้วแบบพลาสติกเลยเลย แล้วมึงดึงเหล็กออกมาด้วย แต่ผมมีนัด ตัดไหมที่นิ้วเท้ากับถอดเหล็ก พรุ่งนี้จะเป็นอะไรไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kitsana1996,

                        หากเหล็กที่ดามนิ้วโผล่ออกมาจากนิ้ว หากมีเลือดไหล มีอาการปวด ก็ควรไปพบแพทย์ก่อนวันนัดพรุ่งนี้ เพื่อให้ดูแลบาดแผลให้ ป้องกันการอักเสบติดเชื้อตามมาค่ะ แต่หากไม่มีเลือดไหล อาจรอถึงวันนัดพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะ แต่ต้องระวังไม่ให้นิ้วที่เหล็กโผล่โดนน้ำ เพราะเชื้อโรคอาจเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบตามมาได้ค่ะ และไม่ควรไปขยับ ดัน หรือดึงเหล็กออกเพิ่มค่ะ