ถามแพทย์

 • หยุดกินยาทาเมดอนแล้วนอนไม่หลับ

 • นอนไม่หลับหลังจากเลิกกินยาทาเมดอนแล้วนอนไม่ทำอยางไรดีจะได้หลับไม่กระสับกะสาย

  สวัสดีคะคุณ นงลักษณ์ พาเกิดสุข

  ยา Tramadol เป็นยากลุ่มฝิ่นค่ะ เป็นยาแก้ปวดที่ใช้ในการปวดรุนแรงค่ะ 

  เวลาหยุดยาจะมีอาการแบบถอนยาเฉียบพลัน คือ

   

   

  • มีน้ำมูกไหล
  • มีเหงือแตก
  • มีน้ำตาไหล
  • หาว
  • ปวดตัวปวดกล้ามเนื้อ
  • มีปัญหาในการนอน และ หรือ นอนไม่หลับ
  • วิตกกังวล
  • ไม่สามารถพักได้
  • กระสับกระส่าย
  • หัวใจเต้นเร็ว
  • ความดันโลหิตสูง
  • หายใจเร็ว

   อาการถอนยาเรื้อรัง

    

    

   • การหนาวสั่น และขนลุก
   • มีอาการปวดท้อง กล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็ง
   • ท้องเสีย
   • อาเจียน
   • เบื่ออาหาร
   • ม่านตาขยาย
   • ไม่สามารถคิดได้
   • หงุดหงิด
   • อยากยา
   • ซึมเศร้า
   • บุคลิกเปลี่ยนไป

    การรักษาการถอนยา ต้องอยู่ในความดูแลจิตแพทย์ค่ะ เพราะจะมียาที่เป็นยากลุ่มควบคุมในการรักษาร่วมกับยาต้านเศร้าค่ะ 

    แนะนำไปพบจิตแพทย์ค่ะ