ถามแพทย์

  • กินยาคุม 21 เม็ด แล้วทานยาเลื่อนประจำเดือน ครบ 7 วัน ก็ทานยาคุมแผงใหม่ต่อเลย ประจำเดือนยังไม่มา

  • ปกติทานยาคุม. 21 เม็ด ทานยาเลื่อนประจำเดือน ตอนทานยาเลื่อนมีอะไรกับแฟน ครบ7 วันก็ทานยาคุมต่อเลย. ตอนนี้หยุดทานยาเลื่อนมา. 5 วันแล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา มีโอกาสตั้งครรภ์มั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผู้ชาย รายนาม,

                         หากทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ดแล้ว ได้ทานยาเลื่อนประจำเดือนต่อ โดยทานไป 7 วัน แล้วเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ต่อเลย ฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ 

                          สำหรับประจำเดือน ก็ย่อมจะไม่มา หากยังทานยาคุมกำเนิดอยู่ และประจำเดือนจะมาเมื่อทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่จนครบ 21 เม็ดก่อน แล้วหลังจากนั้น เมื่ออยู่ในช่วงเว้นระยะ 7 วัน ประจำเดือนจึงจะมีมาค่ะ

                          หากในอนาคต ต้องการจะเลื่อนประจำเดือน เมื่อทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไปได้เลย ประจำเดือนก็จะไม่มีมา ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการทานยาปรับฮอร์โมนในช่วงเว้นระยะ 7 วันค่ะ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเลื่อนประจำเดือนออกไปบ่อยๆ เพราะอาจทำให้เยื่อบโพรงมดลูกเกิดการหนาตัว และอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในอนาคตได้