ถามแพทย์

  • ทานยาคุมเม็ดที่ 20 ช้ากว่าปกติไป 4 ชั่วโมง เสี่ยงท้องไหม

  •  Supaluck Tiahphetdee
    สมาชิก
    คือปกติทานตรงแต่ว่าวันก่อนกินช้าไป4ชั่วโมงพอนึกได้ก็รีบกินทันที เม็ดที่ 20 ค่ะ แบบนี้จะเสี่ยงท้องไหมคะ???

     สวัสดีค่ะ คุณ Supaluck Tiahphetdee,

                           หากเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม การทานยาช้ากว่าเวลาปกติที่เคยทานไป 4 ชั่วโมง อาจมีผลบ้างเพียงเล็กน้อยต่อการลดลงของประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากที่ผ่านมาได้ทานยาอย่างถูกต้อง คือไม่มีวันที่ลืมทานยา ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ยังคงน้อยกว่า 1% ค่ะ