ถามแพทย์

 • ต่อมทอนซิลโตข้างเดียว โตนิดๆ ไม่เจ็บคอ ไม่ไอ จะเป็นมะเร็งไหม

 •  Nattawut Gullawong
  สมาชิก
  ทอมซิลโตข้างขวาโตนิดๆไม่เจ็บคไม่ไอไม่ไข้มีอาการเคืองนิดๆครับจะเป็นมะเร็งไหมครับพึ่งอายุ20เอง
  Nattawut Gullawong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nattawut Gullawong

  ต่อมทอนซิลโตผิดปกตินั้นพบได้ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งไม่ได้มีอันตราย แต่อย่างไรก็ตามการมีต่อมทอนซิลโตผิดปกตินั้น อาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบหรือติดเชื้อของต่อมทอนซิลได้บ่อยๆ ซึ่งอาจจะกลายเป็นข้อบ่งชี้ในการตัดต่อมทอนซิลออก

  การเป็นมะเร็งจากที่เล่ามาโอกาสยังน้อย โดยมะเร็งต่อมทอนซิลนั้น อาการจะมาด้วยแผลบริเวณต่อมทอนซิล และมีอาการเจ็บคอที่มักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เจ็บคอเวลากลืนอาหาร กลืนลำบาก มีกลิ่นปาก ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอด้านบวมโต เป็นต้น

  ให้สังเกตอาการข้างต้น ถ้ามี หรือต่อมทอนซิลโต อักเสบทำให้เจ็บคอบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์ การดูแลตัวเองเบื้องต้นควรดื่มน้ำมากๆ  รับประทานอาหารอ่อนๆและสุกสะอาด