ถามแพทย์

 • อายุ 24 ปี ต่อมทอมซิลโต 1 ข้าง มีคราบสีขาวหลุดออกมาด้วย ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ กินได้ปกติ เป็นอะไร

 •  tontan2557
  สมาชิก
  เมื่อเช้าส่องกระจกพึ่งพอว่าต่อมทอมซิลโต มีคาบสีขาวหลุดออกมาด้วย ไม่มีไข้ไม่มีอาการเจ็บคอ กินข้าวได้ปกติ อายุ24 จะเป็นอะไรร้ายแรงไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ tontan2557,

                      การมีทอนซิลโตข้างเดียว อาจเกิดจาก

                   1. การมีทอนซิลอักเสบมาก่อน เมื่อเพิ่งหาย ก็อาจยังคงบวมโตได้ หรือหากเคยมีการอักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆ ย่อมจะทำให้ต่อมทอนซิลบวมโตจากปกติได้

                    2. นิ่วทอนซิล เกิดจากการรวมตัวของแบคทีเรียและเซลล์ที่ตายแล้ว มีลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองหรือสีขาวบริเวณต่อมทอนซิล อาจพบเพียง 1 ก้อนใหญ่เท่าเม็ดข้าวหรือก้อนเล็กๆ หลายก้อน อาการมักมีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ มีกลิ่นปาก ระคายเคืองคอ เจ็บคอเวลากลืนอาหาร และทอนซิลอาจบวมโตขึ้นได้

                    3. เนื้องอกธรรมดาของต่อมทอนซิล พบได้ค่อนข้างน้อย ก้อนอาจโตขึ้นเรื่อยๆ อาจมีอาการกลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บร่วมด้วย

                    4. มะเร็งของต่อมทอนซิล เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยมาก นอกจากทอนซิลจะมีขนาดที่โตขึ้นเรื่อยๆ แล้ว อาจเห็นแผลบริเวณต่อมทอนซิลด้วย มีอาการเจ็บคอที่มักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เจ็บคอเวลากลืนอาหาร กลืนลำบาก มีกลิ่นปาก ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอด้านบวมโต

                    หากไม่ได้มีอาการอะไร ทอนซิลไม่ได้มีสีแดงจัด ไม่เจ็บ ไม่ปวด กลืนได้ปกติ ก็อาจเป็นแค่ทอนซิลที่โตกว่าธรรมดา หรืออาจเป็นนิ่วทอนซิลก็ได้ ซึ่งการลดการเกิดนิ่วที่ทอนซิล คือให้บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ ก็จะช่วยให้นิ่วหลุดออกมาได้ และควรบ้วนปากหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร รวมถึงควรแปรงลิ้นด้วย

                    แต่หากทอนซิลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หรือมีอาการเจ็บและปวดตามมา แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางหู-คอ-จมูก เพื่อตรวจรักษาค่ะ