ถามแพทย์

 • โดนหมากัด แผลยาวประมาณไม่ถึง1 ซม. จะไม่ไปฉีดยา แค่ทำความสะอาดแผล เราจะเป็นพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ

 •  Blackjack25
  สมาชิก
  สวัสดีคะคุณหมอ เราโดนหมากัดมาคะ แผลยาวประมาณไม่ถึง1 ซม.นะคะ เราจะไม่ไปฉีดยา แต่ว่าทำความสะอาดแผลเป็นปกตินี่ เราจะเป็นพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ ช่วยตอบทีนะคะเรากังวลมากเลย ขอบคุณคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Blackjack25,

          เมื่อโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน หรือถูกเลียผิวหนังที่มีบาดแผล เลียปาก เลียตา จะมีโอกาสติดเชื้อดังต่อไปนี้ได้

          1. เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  หากคุณ Blackjack25 โดนสุนัขกัดจนเป็นแผลเปิดมีเลือดออก ถือเป็นการสัมผัสโรคระดับ 3 ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป ต้องดูว่าสุนัขมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อดังต่อไปนี้หรือไม่ค่ะ

                a.  สุนัขได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีการกักบริเวณ มีโอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย

                b. สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ไม่เกิน 1 ปี

                 c. การกัดมีสาเหตุ หรือเหตุจูงใจ เช่น ไปแหย่สุนัข หรือไปรังแกสุนัขก่อน ไปแย่งอาหารสุนัข เป็นต้น

                 หากมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ อาจพิจารณาไม่ต้องฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินค่ะ แต่ต้องสังเกตอาการของสุนัขไป 10 วัน หากสุนัขมีอาการอาการผิดปกติ ตาย หรือหนีหายไป ก็ต้องรีบไปรับการรักษาโดยเร็วค่ะ แต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบ 3 ข้อ ควรฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลินด้วยค่ะ

            2. เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบาดทะยัก หากคุณ Blackjack25 ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในช่วง 5 ปี ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ

            3.เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่ทำให้ผิวหนังและเนื้อเกิดการอักเสบเป็นฝีหนอง เชื้อแบคทีเรียในน้ำลายสุนัขมีมากมายหลายชนิดค่ะ ควรกินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ เช่น Amoxycillin ร่วมด้วยค่ะ